top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky

Tato smlouva je uzavřena mezi webem https://www.vyshyvankaday.cz/ a společností poskytující přístup a služby na web vyshyvankaday (dále jen web) a soukromou osobou navštěvující webové stránky nebo využívající alespoň jednu služeb, které jsou poskytovány v rámci stránek (dále jen návštěvník stránek). Uživatelská smlouva upravuje postup při využívání zdrojů, služeb, schopností webu, platformy poskytované správou webu pro příjem, umístění informací a komunikaci.

1. Návštěvník stránek

1.1. Návštěvník webu je jakákoli soukromá osoba, která vstoupila a prohlédla si alespoň jednu stránku webu bez předchozí registrace a povolení na webu. 

1.2. Návštěvník, který využívá služeb stránek, nemůže přijmout podmínky Smlouvy, pokud nedosáhl zákonného věku pro uzavření takových smluv; nebo nesplnil jiné podmínky pro uzavření obdobných smluv stanovené zákonem.

2. Použití materiálů webu

2.1. Návštěvník má právo:

2.2. Používat zdroje webu jiným způsobem, který není v rozporu se základy jeho činnosti.

2.3. Autorská práva k materiálům, zdrojům a službám webu, pokud není uvedeno jinak, náleží správě webu.

2.4. Kopírování materiálů stránek bez písemného souhlasu administrace je zakázáno.

2.5. Částečná citace materiálů stránek je povolena nepravidelně s povinným odkazem na zdrojovou stránku citace (ne více než 40 % z celkového objemu materiálu).

2.6. Všechna jména, označení, ochranné známky, symboly a slogany registrované předepsaným způsobem jsou majetkem jejich zákonných vlastníků. Materiály stránek nepoužívají k jejich označení ikony ® a/nebo ™.

3. Pravidla pro komentování a psaní recenzí

3.1. Při psaní recenzí a komentářů musí návštěvník dodržovat stanovená pravidla a omezení.

3.2. Neznalost pravidel, včetně omezení zveřejňování informací a používání zdrojů stránek, nezbavuje návštěvníka stránek jejich implementace a v případě jejich porušení - odpovědnosti v souladu s podmínkami této smlouvy a právními předpisy České republiky. Ukrajina.

3.3. Na webu je zakázáno:

3.3.1. Používání komentářů mimo jejich zamýšlený účel (například pro nákup a prodej reklam nebo kladení otázek jiným uživatelům).

3.3.2. Urážlivé chování vůči ostatním návštěvníkům, ale i zástupcům správy stránek.

3.3.3. Vysílání obscénní jazyk.

3.3.4. Publikování zpráv s cílem vyvolat reakci ostatních účastníků zdroje.

3.3.5. Zveřejňování nepovolených reklam, obchodních sdělení nebo oznámení.

3.3.6. Zveřejňování materiálů obsahujících urážlivé výrazy, známky diskriminace na základě národnostní, etnické, rasové nebo náboženské příslušnosti.

3.3.7. Neoprávněné zveřejňování materiálů chráněných autorským právem třetích stran uživatelem.

3.3.8. Propaganda počítačového a audio/video pirátství v jakékoli formě, zveřejňování odkazů na soubory a/nebo stránky, které přímo porušují nebo přispívají k porušování autorských práv třetích stran (torrent trackery, výměny souborů, warez stránky).

4. Odpovědnost za umístění materiálů

4.1. Odpovědnost za spolehlivost informací umístěných ve veřejně přístupných částech webu (zpětná vazba, komentáře) spočívá výhradně na jejich autorovi.

4.2. Veřejné části webu podléhají postmoderování – kontrole moderátorem (oprávněným zástupcem Správy webu) po odeslání zpráv.

4.4. Návštěvník, který má za to, že informace na stránce přímo poškozují něčí zájmy, se může obrátit na administraci stránky, aby vyřešila případné neshody způsobené informacemi zveřejněnými na stránce. Takoví návštěvníci a/nebo uživatelé jsou dříve povinni se pokusit vyřešit sporné otázky podle jejich názoru sami, prostřednictvím komunikace v rámci stránky, přičemž k tomu přijmou přiměřená opatření.

4.5. Správa webu má právo kdykoli ukončit smlouvu s uživatelem, a to i v případě, že uživatel porušil jakékoli ustanovení smlouvy nebo podnikl kroky, které jasně naznačují, že uživatel nemá v úmyslu nebo nemůže dodržovat ustanovení smlouvy .

4.6. Pokud uživatel poruší podmínky této smlouvy, moderátor může odstranit zveřejněné informace, zpětnou vazbu, komentáře; zablokovat účet; zakázat přístup uživatele na stránku nebo vyloučit přístup k části možností stránky podle IP adresy.

4.7. Jasně odůvodněná námitka proti jednání moderátorů je možná komunikací s administrací webu.

5. Dohoda o mlčenlivosti

5.1. Postup při shromažďování, používání a zpřístupňování informací, které mohou být považovány za důvěrné, se provádí na základě Dohody o mlčenlivosti.

5.2. Přijetím podmínek této smlouvy nebo návštěvou stránek webu návštěvník automaticky souhlasí s podmínkami smlouvy o ochraně osobních údajů ohledně používání personalizovaných a nepersonalizovaných důvěrných informací, resp.

5.3. Shromažďování, uchovávání, používání, zpracování a zpřístupňování informací přijatých správou stránek v důsledku toho, že soukromá osoba (návštěvník nebo uživatel) navštíví její stránky a/nebo vyplní registrační formuláře, včetně osobních údajů uživatelů, provádí správa stránek v souladu s legislativou Ukrajiny. Soukromá osoba (návštěvník nebo uživatel) si je vědom a souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů správou stránek v rámci a za účelem stanoveným v podmínkách Uživatelské smlouvy, Smlouvy o ochraně osobních údajů v souladu s legislativa Ukrajiny; se zavazuje písemně oznámit správě webu změny svých osobních údajů.

6. Zpracování a uchovávání vašich osobních údajů

6.1. Zaručujeme důvěrnost osobních údajů a uplatňujeme organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů. V určitých případech správa stránek spolupracuje se svými partnery za účelem zpracování osobních údajů a tyto údaje jim předává. V takových případech zajistíme, aby byla přijata vhodná opatření k ochraně těchto údajů. To znamená, že nepředáváme žádná data partnerům, jejichž pravidla ukládání dat se nám zdají pochybná, nebo pokud víme, že se taková pravidla výrazně liší od podmínek stanovených v této smlouvě.

6.2. Můžeme uchovávat následující typy osobních údajů:

6.2.1. Identifikační údaje, včetně jména a příjmení a IP adresy, geografické polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

6.2.2. Informace o vašich návštěvách a používání těchto webových stránek, včetně zdrojů doporučení, délky návštěv, zobrazených stránek a navigačních cest na webu;

6.2.3. Kontaktní údaje, telefonní číslo včetně emailu uživatele.

6.2.4. Údaje, které jste zadali při vytváření profilu na našem webu – například vaše jméno, váš profilový obrázek, pohlaví, datum narození, rodinný stav, koníčky a zájmy, vzdělání a místo zaměstnání;

6.2.5. Informace generované při používání našich webových stránek, včetně informací o čase, frekvenci a podmínkách vašeho používání;

6.2.6 Informace týkající se jakýchkoli nákupů, které provedete, služeb, které používáte, nebo transakcí, které provedete prostřednictvím našich webových stránek, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a informací o kreditní kartě;

6.2.7 Informace, které zveřejníte na našich stránkách za účelem jejich zveřejnění na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilového obrázku a obsahu vašeho příspěvku;

6.2.8. Informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete e-mailem nebo prostřednictvím našich webových stránek, včetně obsahu zpráv a metadat;

6.2.9. Jakékoli další osobní údaje, které jste nám poskytli.

Než nám sdělíte osobní údaje třetí strany, musíte získat souhlas této osoby jak se zveřejněním, tak se zpracováním těchto informací v souladu s těmito pravidly.

6.3. Osobní údaje zpracováváme z několika důvodů:

6.3.1. Aby návštěvníci webu měli možnost dostávat náš newsletter, pokud mají předplatné.

6.3.2. Abychom měli možnost sbírat statistiky. Potřebujeme statistiky ze dvou důvodů: abychom viděli, zda jsou naše služby dostupné návštěvníkům stránek, a abychom porozuměli tomu, jak návštěvníci stránek naše služby využívají, a díky tomu jsou služby uživatelsky přívětivější na základě pozorování, která dostáváme.

6.3.3. Údaje, které od vás obdržíme (jméno a příjmení, telefonní číslo a emailová adresa pro zasílání newsletterů), používáme pouze v případě, že souhlasíte s pravidly pro zpracování těchto údajů.

6.3.4 Správa našich webových stránek a podnikání;

6.3.5 Přizpůsobte si naše webové stránky pro vás;

6.3.6 Umožnění vám používat služby dostupné na našich webových stránkách;

6.3.7. zasílání nemarketingových obchodních sdělení;

6.3.8 vyřizování dotazů a stížností podaných vámi nebo o vás v souvislosti s našimi webovými stránkami;

6.3.9. abychom zajistili bezpečnost našich stránek a zabránili podvodům;

6.3.10 za účelem kontroly dodržování podmínek a pravidel upravujících používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím služby soukromých zpráv naší webové stránky); a

6.3.11. pro jiné účely.

6.4. Podmínky uchovávání různých dat se mohou lišit

6.4.1. Osobní údaje, které nám umožňují analyzovat dostupnost služeb, jsou uchovávány po dobu tří let.

6.4.2. Osobní údaje, které vám umožňují zanechat komentáře, jsou uloženy, dokud nepřestanete funkci komentování používat. Pokud chcete tato data smazat, pošlete nám prosím e-mail a my váš profil smažeme.

6.4.3. Námi uchovávané osobní údaje neslouží k žádné personalizaci nikde (z právního hlediska to znamená, že nevytváříme žádná automatizovaná řešení a na základě těchto údajů nevytváříme žádné profily).

6.5. Máte právo:

6.5.1. Možnost změnit vaše osobní údaje, pokud jsou nedostatečně úplné a/nebo nesprávné.

6.5.2. Žádost o vymazání vašich osobních údajů.

6.5.3. Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva a zájmy, můžete podat stížnost. Uděláme maximum pro nápravu situace. Za tímto účelem nám zašlete e-mail na adresu: vyshyvankadaycz@gmail.com.

7. Soubory cookie

7.1. Abychom vám zpříjemnili návštěvu stránek, sledovali návštěvnost stránek a zlepšovali služby, shromažďujeme malou část informací odeslaných z vašeho prohlížeče, tzv. cookies. Pokud si přejete, můžete zasílání cookies zakázat (jak na to, podívejte se do nastavení vašeho prohlížeče). Upozorňujeme však, že deaktivace funkce odesílání souborů cookie může omezit vaši možnost používat stránky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Návštěvník přijímá podmínky Smlouvy v případě skutečného používání stránek. V tomto případě uživatel rozumí a souhlasí s tím, že správa stránek bude od příslušného okamžiku považovat skutečnost, že uživatel používá stránky, za souhlas s podmínkami smlouvy.

8.2. Činnosti správy stránek jsou prováděny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Jakékoli nároky, spory a oficiální odvolání budou řešeny výhradně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

8.3. Správa stránek není odpovědná za žádné přímé nebo nepřímé škody, které utrpí Návštěvníci, Uživatelé nebo třetí strany, ani za ušlý zisk v důsledku činností ucap.io

8.5. Uživatel souhlasí s tím, že je výhradně odpovědný (a že správa stránek nenese odpovědnost vůči uživateli ani žádným třetím stranám) za jakékoli porušení povinností uživatelem stanovených touto Smlouvou, jakož i za všechny důsledky takového porušení (včetně jakékoli - jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout správě webu).

8.6. Podmínky této smlouvy mohou být správou webu jednostranně změněny. 

bottom of page